Tag: Niki de Saint Phalle’s 84th Birthday Niki de Saint Phalle Birthday

Niki de Saint Phalle: A Visionary Artist of Color and Sculpture

Niki de Saint Phalle (29 October 1930 – 21 May 2002) a

Saurav Singh