Tag: Slovak highwayman Slovak Robin Hood

17 March: Tribute to Juraj Jánošík

Juraj Jánošík (25 January 1688 -- 17 March 1713) was a Slovak highwayman. Jánošík

OV Digital Desk