Tag: Observer Voice John Venn

4 August: Remembering John Venn on Birthday

John Venn (4 August 1834 – 4 April 1923) was an English

4 April: Tribute to John Venn

John Venn (4 August 1834 – 4 April 1923) was an English