Tag: Life of Sophia de Mello Breyner Andresen

Sophia de Mello Breyner Andresen: A Literary Icon of Portugal

Sophia de Mello Breyner Andresen (6 November 1919 – 2 July 2004)

Saurav Singh