Tag: Ilya Romanovich Prigogin

25 January: Remembering Ilya Prigogine on Birth Anniversary

Ilya Romanovich Prigogine (25 January 1917 – 28 May 2003) was a

OV Digital Desk

28 May: Tribute to Ilya Prigogine

Ilya Romanovich Prigogine (25 January 1917 – 28 May 2003) was a

Suman Kumar