Tag: Giorgio Parisi

The Nobel Prize in Physics 2021 is awarded to Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann, and Giorgio Parisi

The Nobel Prize in Physics 2021 is awarded to Syukuro Manabe, Klaus