Tag: Croatian

23 January: Remembering Andrija Mohorovičić on Birthday

Andrija Mohorovičić (23 January 1857 – 18 December 1936) was a Croatian

18 April: Remembering Ivana Brlić Mažuranić on Birthday

Ivana Brlić Mažuranić (18 April 1874 – 21 September 1938) was a

18 December: Tribute to Andrija Mohorovičić

Andrija Mohorovičić (23 January 1857 – 18 December 1936) was a Croatian

21 September: Tribute to Ivana Brlić Mažuranić

Ivana Brlić Mažuranić (18 April 1874 – 21 September 1938) was a