Tag: Award for Isamu Noguchi

Isamu Noguchi: Celebrating the Life of an Artistic Pioneer

Isamu Noguchi (November 17, 1904 – December 30, 1988) was a visionary